Criteria voor deelname en selectie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een ruim begrip.
Het is een bewustwordingsproces van de ondernemer.

De criteria

In grote lijnen onderscheiden we MVO in People, Planet en Profit.
MVO is goed voor de mens en het milieu en het levert ook nog geld op.

People, de wereld om u heen

Alle inspanningen die een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.
Niet alleen goede doelen dragen bij aan MVO, maar ook het verbeteren van
welzijn van mensen binnen en buiten uw bedrijf.

Planet, de wereld om u heen

“Voorkom verspilling, “een beter milieu”, “duurzaam”, “vermindering van CO2-uitstoot”
zijn veel gehoorde benamingen.

Profit, dus winst

Het is duidelijk en goed aantoonbaar, dat MVO geld oplevert.
Dit is alles op het gebied van kostenbesparing, verbetering van uw bedrijfsreputatie: immers, MVO- bedrijven doen graag zaken met elkaar...

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen product. Het is een label, keurmerk of logo dat we ergens op plakken. Het is een bewustwordingsproces. De ervaring leert dat, wanneer u als ondernemer het MVO-pad ingeslagen bent, u tot de conclusie komt dat dit de juiste weg is anno 2017.

U voldoet als ondernemer aan het MVO-criterium als u een bijdrage levert aan de kernwaarden People en Planet.
En het levert u Profit op!

U wordt als ondernemer niet beoordeelt op hoeveelheid en frequentie van de bijdragen, maar op de vraag of u Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebt geïntegreerd in uw bedrijfsvoering.

Beschikt u over de winnende Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen combinatie
people, planet & profit?

De jury

De jury van de MVO-prijs Drimmelen 2017 bestond uit:
•   Maud Brouns
•   Heidi van Kuijk-Roest
•   Pim de Ridder
•   Wil Hermens

MEER OVER DE JURY